Jelenlegi hely

Aktuális

Tájékoztatás hit- és erkölcstanoktatásról

Tisztelt Szülő!

Tájékoztatjuk, hogy a 2019/2020-as tanévben iskolánk  a Bulgárföldi Általános Iskola az EMMI rendelet 182/A§(1)-(2)-a alapján
2019.03.01. napján 16 órától
tartja tájékoztató napját az iskolai hit és erkölcstan oktatásáról.

Szeretettel várjuk az érdeklődő jelenlegi és leendő tanítványaik szüleit!

Miskolc, 2019. február 21.

Étkezési díj befizetésének valamint az február havi bérlet fizetésének időpontja:

2019. március 06-án szerda 7:00 -11:00

2019. március 07-én csütörtök 14:00 -18:00

Aki a fenti időpontokban nem tudja teljesíteni a befizetést, készpénzben Miskolci Közintézmény-működtető Központ székhelyén:

3525 Miskolc Városház tér 13. szám alatt
a házi pénztárban ezt megteheti

Hétfő 8.00-12.00 13.00 -14.30
Szerda 8.00-12.00 15.00 -17.30
Illetve banki utalással: 10700086-67733123- 52200005 (közlemény rovatba kérjük feltüntetni a gyerek nevét, osztályát, fizetendő hónapot).

Az elektronikus napló elérése

Kedves Szülők,

az elektronikus napló következő linken elérhető:

https://bulgarfoldi.e-kreta.hu

Ügyfélfogadás

Ügyfélfogadás rendje:
A szorgalmi időben: szerda 9.00-10:00 és 15:00-16:00 között.
Iskolánk telefonszámai:

  • titkárság: 46/530-534
  • gazdasági iroda: 46/530-535

Iskolánk e-mail címe: bulgarfoldi@gmail.com
A nyári szünet ideje alatt a kijelölt szerdai napokon: 8:00 - 10:00 között.

Az iskolai védőnő

Az iskolánkban dolgozó védőnő Simigné Varga Zsuzsanna, aki keddenként, délelőtt 10-12-ig és szerdánként 8-16 óráig lesz az iskolánlban.
közvetlen telefonszáma: 20-661-7104

A gazdasági iroda közleménye

FIGYELEM: A gyermekvédelmi határozatok érvényességi ideje:1 év!
Sok határozat a tanév folyamán vagy nyári szünidőben lejárt!
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a határozatok meghosszabításáról időben gondoskodjanak!
Csak érvényes gyermekvédelmi határozat megléte esetén ingyenes az iskolai étkezés!
Az étkezés igénybevételéhez az étkezést igénylő nyomtatványt is ki kell tölteni a szülőnek, melyet a gazdasági irodában kérhetnek el.
Mindaddig, amíg írásban nem nyilatkozik a szülő, addig étkezést nem áll módunkban biztosítani.

Gyermekjogok

"A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében" című anyag elérhető az alábbi linken:
http://hirek.nkp.hu/cikk/a-magyar-gyermekvedelmi-rendszer-mukodese-az-on...
letölthető: http://hirek.nkp.hu/letoltes/36569_2017_KOZNEVTART_melleklet_Gyvt

Tisztelt Szülő!

Kérjük, támogassa iskolánk alapítványát adója 1%-ával!
A Bulgárföldi Általános Iskola
"A Tudásért Alapítvány" adószáma: 18406511-1-05.
Köszönjük!

Névhasználat

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet” 123§-126§ alapján az iskola neve:

BULGÁRFÖLDI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Az intézmény névváltoztatása az iskolában folyó két tanítási nyelvű képzést nem befolyásolja,

a két tanítási nyelvű képzés továbbra is folytatódik.

Kérem a fentiek tudomásul vételét.

Takácsné Mohr Rita
igazgató