Jelenlegi hely

Aktuális

BEIRATKOZÁS A 2019/2020 TANÉVRE

Iskolánkban a 2019/2020-as tanévben 2 első osztály indul.  
 
A Miskolci Tankerületi  Központ  fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11 – 12.
csütörtök 8.00 órától 19.00 óráig
péntek  8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:
•    a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolványt,
•    a szülő, törvényes képviselő személyazonosságát, és lakcímét igazoló hatósági igazolványát
•    a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt,
•    tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában)
•    nyilatkozat életvitelszerű lakcímről (2. sz. melléklet)
 LETÖLTÉS
  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén:
  -     regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
  -     tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy
  -     állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a   
         feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).
•    a gyermek TAJ kártyáját,
•    születési anyakönyvi kivonat,
•    az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:
-     óvodai szakvélemény,
-     nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,
-     sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
•    nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVIII. fejezet - A szülői felügyelet gyakorlása - előírásai az irányadókt)
 LETÖLTÉS
A szülői felügyeletet együttesen gyakorló gondviselők esetében mindkét szülőnek alá kell írni nyilatkozatot!
Kitöltése önkéntes, viszont az intézmény kérheti.

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik az illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenti. (Nk.91.§)

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELEKTRONIKUS BEIRATKOZÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ

NYILATKOZAT DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSÉHEZ

SZEMÉLYIGAZOLVÁNY KIADÁSÁHOZ HOZZÁJÁRULÓ SZÜLŐI NYILATKOZAT
________________________________________
A Bulgárföldi Általános Iskola körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:
A lista megnyitható INNEN

Miskolci Tankerület tájékoztatója

KAFFEE projekt (Elektronikus ügyintézés segédlet és tájékoztató)
 

Az elektronikus napló elérése

Kedves Szülők,

az elektronikus napló következő linken elérhető:

https://bulgarfoldi.e-kreta.hu

Ügyfélfogadás

Ügyfélfogadás rendje:
A szorgalmi időben: szerda 9.00-10:00 és 15:00-16:00 között.
Iskolánk telefonszámai:

  • titkárság: 46/530-534
  • gazdasági iroda: 46/530-535

Iskolánk e-mail címe: bulgarfoldi@gmail.com
A nyári szünet ideje alatt a kijelölt szerdai napokon: 8:00 - 10:00 között.

Az iskolai védőnő

Az iskolánkban dolgozó védőnő Simigné Varga Zsuzsanna, aki keddenként, délelőtt 10-12-ig és szerdánként 8-16 óráig lesz az iskolánlban.
közvetlen telefonszáma: 20-661-7104

A gazdasági iroda közleménye

FIGYELEM: A gyermekvédelmi határozatok érvényességi ideje:1 év!
Sok határozat a tanév folyamán vagy nyári szünidőben lejárt!
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a határozatok meghosszabításáról időben gondoskodjanak!
Csak érvényes gyermekvédelmi határozat megléte esetén ingyenes az iskolai étkezés!
Az étkezés igénybevételéhez az étkezést igénylő nyomtatványt is ki kell tölteni a szülőnek, melyet a gazdasági irodában kérhetnek el.
Mindaddig, amíg írásban nem nyilatkozik a szülő, addig étkezést nem áll módunkban biztosítani.

Gyermekjogok

"A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében" című anyag elérhető az alábbi linken:
http://hirek.nkp.hu/cikk/a-magyar-gyermekvedelmi-rendszer-mukodese-az-on...
letölthető: http://hirek.nkp.hu/letoltes/36569_2017_KOZNEVTART_melleklet_Gyvt

Tisztelt Szülő!

Kérjük, támogassa iskolánk alapítványát adója 1%-ával!
A Bulgárföldi Általános Iskola
"A Tudásért Alapítvány" adószáma: 18406511-1-05.
Köszönjük!

Névhasználat

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet” 123§-126§ alapján az iskola neve:

BULGÁRFÖLDI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Az intézmény névváltoztatása az iskolában folyó két tanítási nyelvű képzést nem befolyásolja,

a két tanítási nyelvű képzés továbbra is folytatódik.

Kérem a fentiek tudomásul vételét.

Takácsné Mohr Rita
igazgató