Jelenlegi hely

Tanáraink, munkatársaink

Iskolavezetés

Mohr Rita Katalin - intézményvezető
Csacsovszky Viktória - intézményvezető-helyettes
Szilágyiné Sipos Ilona – tagintézményvezető

Tanáraink
Bulgárföldi Általános Iskola

 

Bakosné Kertész Rita
Borbélyné Béres Enikő
Csekőné Tóth Marianna
Domby Edit
Gyöngyösiné Koppány Judit
Hegymegi-Kiss Gábor - óraadó
Hernádi Karolina
Hudák Csilla
Hugyec Réka
Kálnáné Szabó Éva
Kazupné Láng Judit
Kerepesi Edit
Király Lászlóné
Kiss Virág
Kolumbánné Gyöngy Adrienn - óraadó
Kulik Erika
Lőrincz Andrea
Martinák Péter
Mészáros János Jenő
Mihalik Andrea
Migléczné Taar Éva
Papp Katalin
Pásztor Viktória
Simkóné Kuti Mária
Szabó Dalma
Szegediné Gasparics Viktória
Szewczuk Anna
Szilágyi Gyuláné
Szucskóné János Zita
Torda Zsolt
Tóth Beáta
Tóth-Szabó György Rudolfné
Ujfaludi Natália
Venczel Lászlóné
Venczelné Kiss Tünde


Tanáraink
Erenyői Tagiskola

Dr. Bóta Gabriella Sarolta
Fedor Ilona
Hegedűs Kinga
Horváth Nóra
Liszkai Károly
Mádai Linda
Makóné Lerch Gertrúd
Molnár Zsoltné
Szendrey Györgyné
Szilágyiné Sipos Ilona
Zelena Katalin

Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők:

Galvács Szilvia  - iskolatitkár Bulgárföld
Király Lászlóné - gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
Mező Szilvia - iskolatitkár Erenyő
Molnár Melinda - pedagógiai asszisztens
Sándor Tibor - rendszergazda
Zörgő Emese - iskolapszichológus

Technikai dolgozók
Bulgárföldi Általános Iskola

Halász Mihályné - kisegítő dolgozó
Major Lászlóné - kisegítő dolgozó
Bók Emese - kisegítő dolgozó
Szabó Gyula - karbantartó
Blaskó Nikoletta - ügyviteli alkalmazott
Tiszáné Wicha Krisztina - portás

Technikai dolgozók:
Bulgárföldi Általános Iskola, Erenyői Tagiskola

Cselényi László - karbantartó
Szegedi Barnáné - kisegítő dolgozó
Váradi Péter - portás

Iskolai védőnő: Kunkliné Sütő Ágnes